RLTC

Contributie 2024

Senioren (24 jaar en ouder)* €199,00 of betalen in 10 maandelijkse termijnen van €20,70 Totaal € 207,00 (alleen via automatische incasso) per termijn rekent de KNLTB nog € 1,21 extra.
Jong-senioren (18 t/m 23 jaar)* €105,00 of betalen in 10 maandelijkse termijnen van € 11,35  Totaal € 113,50 (alleen via automatische incasso) per termijn rekent de KNLTB nog € 1,21 extra.
Jeugdleden van 13 t/m 17 jaar* € 95,50 of betalen in 10 maandelijkse termijnen van € 10,00  Totaal € 100,00 (alleen via automatische incasso) per termijn rekent de KNLTB nog € 1,21 extra.
Juniorleden t/m 12 jaar* € 64,00 of betalen in 10 maandelijkse termijnen van € 6,85  Totaal € 68,50 (alleen via automatische incasso) per termijn rekent de KNLTB nog € 1,21 extra.
Compact 3 maanden lidmaatschap jeugd en junior ** € 21,50
Compact 3 maanden lidmaatschap Jong-senior ** € 37,50
Compact 3 maanden lidmaatschap senior ** € 66,50
Competitielid jeugd (per ronde) € 22.50
Competitielid senior (per ronde) € 45,00
Rustend lid  € 40,00

 

  • (*) In het lidmaatschapsjaar dat de leeftijd van 13 wordt bereikt valt u onder jeugdleden. In het lidmaatschapsjaar dat u 18 wordt valt u onder jong-senior en wanneer u in het seizoen 24 wordt dan valt u onder senioren. 
  • (**) het compacte 3 maanden lidmaatschap is één keer per jaar af te sluiten en geldig voor een periode naar keuze van 3 opeenvolgende maanden. Vrij spelen is onbeperkt en er kunnen open toernooien gespeeld worden. Competitie is bij deze vorm van lidmaatschap uitgesloten. 
  • Competitielidmaatschap kan in overleg worden afgesloten.

Bij RLTC kunt u gebruik maken van de Rotterdampas. Hiermee krijgt u €25,- korting op de jaarcontributie of €25,- wordt gestort op uw bondspas welke te gebruiken is als betaalmiddel in ons clubhuis voor de consumpties. 

Alle tarieven gelden voor een verenigingsjaar, lopend van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december bij [email protected] 

Wordt u lid in het lopende jaar dan wordt de contributie verrekend. (vb, 1 mei lid worden; u betaalt 8/12 deel contributie.)

Het tennispark is afgesloten met een toegangsslot. Wilt u gebruik maken van een sleutel dan kunt u dat via de ledenadministratie aanvragen. Voor het gebruik van de sleutel betaalt u een borg van € 5,50.

* Als lid van de vereniging is er een verplichting tot het draaien van bardiensten. Afkoop bardienst is ook mogelijk. KLIK hier voor het barreglement

Mocht u lid willen worden download dan het onderstaand inschrijf-machtigingsformulier en stuur beide volledig ingevulde formulieren met pasfoto naar: [email protected]

Of  klik hier om het formulier digitaal in te vullen.  

Voor informatie over de lessen KLIK HIER

 

machtigingsformulier 2024.docx inschrijfformulier 2024.docx