Contributie 2020

Contributie 2020.

Senioren (18 jaar en ouder)   €186,50
Jeugdleden van 13 t/m 17 jaar*   €55,-
Juniorleden t/m 12 jaar*   €35,-
Proeflid jeugd en junior **   €20,-
Proeflid senior **   €55,-
Zomerlid senior ***   €55,-
Competitielid jeugd (per ronde)   €20,-
Competitielid senior (per ronde)   €42,50
Rustendlid    €35,-

 

  • (*) In het lidmaatschapsjaar dat de leeftijd van 13 wordt bereikt valt u onder jeugdleden. In het lidmaatschapsjaar dat u 18 wordt valt u onder senior.
  • (**) Proeflidmaatschappen zijn eenmalig af te sluiten en gelden voor een periode van 3 maanden
  • (***) Zomerlidmaatschap is elk jaar af te sluiten en geldt voor de periode 15 juni t/m 15 september
  • Competitielidmaatschap alleen af te sluiten na akkoord bestuur.

Bij RLTC kunt u gebruik maken van de rotterdam pas. : Hiermee krijgt u €25,- korting op de jaarcontributie of €25,- wordt gestort op uw bondspas welke te gebruiken is als betaalmiddel in ons clubhuis voor de consumpties.

Alle tarieven gelden voor een verenigingsjaar, lopend van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december bij [email protected] 

Wordt u lid in het lopende jaar dan wordt de contributie verrekend. (vb, 1 mei lid worden; u betaalt 8/12 deel contributie.)

Het tennispark is afgesloten met een toegangsslot. Wilt u gebruik maken van een sleutel dan kunt u dat via de ledenadministratie aanvragen. Voor het gebruik van de sleutel betaalt u een borg van €5,50.

* Als lid van de vereniging is er een verplichting tot het draaien van bardiensten. Afkoop bardienst is ook mogelijk. KLIK hier voor het barreglement

Mocht u lid willen worden download dan het onderstaand inschrijf-machtigingsformulier en stuur beide volledig ingevulde formulieren met pasfoto naar: [email protected]

Of  klik hier om het formulier digitaal in te vullen.  

Voor informatie over de lessen KLIK HIER

 

inschrijfformulier 2020.docx machtigingsformulier 2020.docx