RLTC

Contributie 2023

Senioren (24 jaar en ouder)* €191,00 of betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 17,00 euro (alleen via automatische incasso)
Jong-senioren (18 t/m 23 jaar)* €102,50 of betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 9,50 euro (alleen via automatische incasso)
Jeugdleden van 13 t/m 17 jaar* € 90,00
Juniorleden t/m 12 jaar* € 60,00
Proeflid jeugd en junior ** € 20,-
Proeflid Jong-senior ** € 35,-
Proeflid senior ** € 55,-
Zomerlid senior *** € 56,25
Competitielid jeugd (per ronde) € 20,-
Competitielid senior (per ronde) € 42,50
Rustend lid  € 35,-

 

  • (*) In het lidmaatschapsjaar dat de leeftijd van 13 wordt bereikt valt u onder jeugdleden. In het lidmaatschapsjaar dat u 18 wordt valt u onder jong-senior en wanneer u in het seizoen 24 wordt dan valt u onder senioren. 
  • (**) Proeflidmaatschappen zijn eenmalig af te sluiten en gelden voor een periode van 3 maanden
  • (***) Zomerlidmaatschap is elk jaar af te sluiten en geldt voor de periode 15 juni t/m 15 september
  • Competitielidmaatschap kan in overleg worden afgesloten.

Bij RLTC kunt u gebruik maken van de Rotterdampas. Hiermee krijgt u €25,- korting op de jaarcontributie of €25,- wordt gestort op uw bondspas welke te gebruiken is als betaalmiddel in ons clubhuis voor de consumpties. 

Alle tarieven gelden voor een verenigingsjaar, lopend van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december bij [email protected] 

Wordt u lid in het lopende jaar dan wordt de contributie verrekend. (vb, 1 mei lid worden; u betaalt 8/12 deel contributie.)

Het tennispark is afgesloten met een toegangsslot. Wilt u gebruik maken van een sleutel dan kunt u dat via de ledenadministratie aanvragen. Voor het gebruik van de sleutel betaalt u een borg van €5,50.

* Als lid van de vereniging is er een verplichting tot het draaien van bardiensten. Afkoop bardienst is ook mogelijk. KLIK hier voor het barreglement

Mocht u lid willen worden download dan het onderstaand inschrijf-machtigingsformulier en stuur beide volledig ingevulde formulieren met pasfoto naar: [email protected]

Of  klik hier om het formulier digitaal in te vullen.  

Voor informatie over de lessen KLIK HIER

 

inschrijfformulier 2023.docx