Bar info

Informatie met betrekking tot bardienst (regels)

Alle jong senioren en seniorleden zijn ‘verplicht’ 3x in het seizoen bardienst te draaien. Gezien het aantal leden zijn wij dit jaar helaas genoodzaakt de planning iets te wijzigen. Zo zullen er veel dagen/avonden zijn dat er geen 2 personen achter de bar staan maar 1 persoon. Het verzoek is dan ook als het toch druk is even geduld te hebben en waar nodig een helpende hand uit te steken. Zowel de planning als de herinneringen vinden plaats via de mail. Zorg er dus voor dat de ledenadministratie op de hoogte is van je juiste email adres. Via 2 e-mails wordt je herinnerd aan je bardiensten (circa 1 week van te voren en 1/2 dagen ervoor). Je kunt het dus niet vergeten! De bardiensten kun je zelf indelen door middel van inloggen op de site van RLTC (inloggegevens heb je bij aanmelding als lid van de ledenadministratie ontvangen). Binnenkort ontvang je bericht wanneer je de bardiensten kunt gaan inplannen. Indien je jezelf niet hebt ingedeeld voor de bardiensten dan zal de barcommissie je indelen in de openstaande tijdsvakken. Als je geen bardiensten wilt draaien kun je deze (aan het begin van het seizoen) afkopen tegen betaling van € 75,00. Ben je ingedeeld voor een bardienst en kom je niet of heb je niet voor een vervanger gezorgd dan volgt (helaas) een boete van € 50,00. Als je op de opgegeven datum/tijd geen bardienst kunt/wilt draaien kun je deze afkopen voor een bedrag van € 25,00 per bardienst. Neem hiervoor contact op met [email protected]. Afkopen moet je wel tijdig regelen! Een andere mogelijkheid is om je bardienst te ruilen met iemand anders. Dit dien je wel zelf te regelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een vervanger. Om een goede bardienst te kunnen draaien zijn er enkele spelregels: Teken altijd voor aanwezigheid in de bardienst map. Indien je dit niet doet ben je “niet op komen dagen” en krijg je een boete. De map ligt bij de geluidsinstallatiekast. Je mag twee consumpties (koffie/thee) nuttigen op kosten van de vereniging. Deze consumpties dienen via het kassasysteem te worden geregistreerd. Alleen mensen die bar- of keukendienst hebben mogen achter de bar komen. Kinderen en juniorleden zijn niet toegestaan achter de bar. Bij RLTC kan niet meer contant worden betaald. Alle betalingen vinden plaats door middel van PIN of via je KNLTB-pas . Zorg ervoor dat aan het eind van de bardienst alle vaat (kopjes, theeglazen etc.) in de vaatwasser staat. Is deze vol, dan graag aanzetten. Gebruik het programma 45 graden.

Sleutels afhalen
Indien je als eerste een bardienst draait, dan graag de sleutel bij een van de sleuteladressen ophalen (adressen en telefoonnummers staan op de site). Bel wel eventjes van tevoren zodat zij weten dat je de sleutel komt ophalen. Overigens mogen zij alleen de sleutel afgeven aan degene die bardienst draait. Tijdens andere uren dan aangegeven in de bardienstlijst, is het sleuteladres niet toegestaan de sleutel af te geven. De sleutel, na opening van het clubhuis, aub deponeren op de schakelklok van de verwarming (links van de deur van de keuken) zodat de volgende bardienst de sleutel heeft indien hij/zij moet afsluiten.
De sleutel mag niet overgedragen worden aan leden die geen bardienst hebben!

Drank- en Horecawet
Deze wet heeft ten doel om de verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze te reguleren; men wil risico’s zoals alcoholgebruik door kinderen, overmatig gebruik en ongevallen onder invloed voorkomen dan wel beperken.

Regels
Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen beneden de 18 jaar.
Aan ouderen mag geen alcohol verkocht worden wanneer deze is bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar Er wordt geen alcohol geschonken voor 12.00 uur. Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende of gecertificeerde barvrijwilliger aanwezig te zijn De verstrekker van alcohol moet bij twijfel altijd vragen naar een geldig identificatiebewijs; indien de persoon deze in kwestie dit niet kan overhandigen dan mag er geen alcohol verstrekt worden De verstrekker is strafbaar als blijkt dat jongeren niet oud genoeg zijn

Schenkverboden
Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren. Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van orde, veiligheid of zedelijkheid. Geen personen toelaten die zichtbaar teveel hebben gedronken of onder invloed zijn van drugs. In het kader van bovenstaande is het belangrijk dat iedereen die bardienst draait het IVA-certificaat heeft behaald. Op de website staat hierover meer informatie. Tijdens de bardienst is het niet toegestaan alcohol te nuttigen. En voor de laatste (afsluitende) bardienst: Wil je ervoor zorgen dat: Alle ramen en deuren zijn afgesloten De schuifpui dicht is en de stok er achter ligt Het clubhuis en de keuken opgeruimd zijn De lichten uit zijn De muziekinstallatie uit is De deur wordt gesloten Het hek wordt gesloten De sleutel wordt terug gebracht naar het sleuteladres