Over R.L.T.C


RLTC in vogelvlucht

De huidige tennisvereniging RLTC is op 25 mei 1928 als RTC (Ridderkerkse Tennis Club) opgericht. 
De vereniging is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van een aantal “dijkbaronnen en notabelen” uit de gemeente Ridderkerk. Topfunctionarissen van Smit, Schram, Boele, alsmede notabele zoals Kruyt, Pot, Berende, Diepenveen en Bos waren de grondleggers. 
 
Het was in die tijd duidelijk een club voor een select gezelschap (maximaal 40 leden) waarvan je niet zomaar lid kon worden. Er bestond een soort ballotage; je moest namelijk uit een bepaalde kring komen om toegelaten te worden. De tennisbaan bevond zich destijds aan de Electrostraat, op een voor 10 jaar gratis ter beschikking gesteld stuk grond.
 
Pas in 1968 wordt er gedacht aan een nieuwe tennisaccommodatie met als uiteindelijk, zwaar bevochten, resultaat dat in 1969 de beslissing valt het tennispark Bolnes te realiseren. Een clubhuis wordt gevonden, in de vorm van een kleuterschooltje, dat met vereende krachten wordt afgebroken, verplaatst en weer in record tempo wordt opgebouwd. Op 10 augustus 1974 worden het park en het clubhuis (Het Slot) officieel geopend. In de periode van 1978 tot 1981 wordt besloten nieuwe uitbreidingsplannen voor meer banen en een tennishal niet uit te voeren. Op 19 juni 1982 wordt uiteindelijk het mooie nieuwe clubhuis geopend.
 
Tennisvereniging RLTC (Ridderkerkse Lawn Tennis Club) is Ridderkerks oudste tennisvereniging en te vinden op het Dijkpad 1 in Bolnes. RLTC telt ongeveer 170 leden. Het tennispark heeft met ingang van het seizoen 1999 4 gravelbanen en 2 Smash Court banen, allemaal met verlichting. Er is een gezellig clubhuis met de nodige voorzieningen alles geheel in eigendom van de vereniging.
 
Organisatie
Volgens de statuten van de vereniging bestaat het bestuur van RLTC uit minimaal 3 en maximaal 7 leden en bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
 
Tevens kent de vereniging een aantal commissies:
 
De Accomodatiecommissie
Zorgt ervoor dat het park en het clubgebouw goed onderhouden worden.

De Barcommissie
Zorgt ervoor dat er drankjes en hapjes zijn voor de leden en hun gasten.

De Jeugdcommissie
Zorgt voor het wel en wee van de jeugd. 

De Technische Commissie 
Organiseren en regelen de competitie en de diverse toernooien
 
Bestuur en commissies bestaan geheel uit vrijwilligers waarbij het echte verenigingsgevoel nog steeds levendig is. Daarnaast zijn verschillende leden, die niet in een vaste commissie zitten, zeer actief voor de vereniging.
 
Op de algemene ledenvergadering, die gewoonlijk in januari plaatsvindt, legt het bestuur aan haar leden verantwoording voor het gevoerde beleid af en presenteert zij het toekomstige beleid.
 
Leden
De vereniging kent verschillende soorten leden:
  • Senioren
  • Jong senioren
  • Jeugd
  • junioren
  • Donateurs
  • Rustende 
 
De vereniging bestaat uit ongeveer 130 leden