Gebiedsvisie Sportpark Bolnes

04 januari 2019

Beste leden, 

De gemeente Ridderkerk heeft besloten tot het opstellen van een gebiedsvisie Sportpark Bolnes. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het traject van Rabobank Versterkt. Als samenwerkende sportverenigingen worden wij actief betrokken bij de verdere uitwerking. Inmiddels hebben een aantal leden zitting genomen in een werkgroep die het bestuur ondersteunt bij het verwezenlijken van onze toekomstvisie. Mochten andere leden ook interesse hebben, stuur dan gerust een mail naar [email protected]

Graag attenderen wij u op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari van 15:00 tot 17:00. 

Mede namens het bestuur, 

Met vriendelijke groet, 

Wilco de Lijster
 
Opdracht gebiedsvisie Sportpark Bolnes

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 180 419 043 (alleen bereikbaar als er bardienst aanwezig is)

RLTC

Dijkpad 1
2987 VM Ridderkerk